Darmowa dostawa na cały asortyment! Raty 10 x 0%  Raty 0%! RSSO 0%! Wygodne płatności online!  Najlepsze ceny w sieci!  Wysyłamy za pobraniem!

Drabiny domowe

Drabiy montażowe

Drabiny przystawne

Drabiny teleskopowe

Drabiny przegubowe

Drabiny 3-elementowe

Podesty robocze

Rusztowania aluminiowe

Pomosty i mostki

Rusztowania stalowe

Zsypy do gruzu

Wózki transportowe

Kosiarki spalinowe

Betoniarki

Zagęszczarki

Piece i kominki stalowe

Piece z C.O.

Kuchnie węglowe

Kominki kaflowe

Piece nadmuchowe

Gwarancja
 1. Firma HIGHER, ul. Armii Krajowej 74; 58-130 Żarów, udziela Kupującemu gwarancji na oferowane produkty marki KRAUSE na okres 7 lat od dnia wystawienia faktury sprzedaży.

 2. Podstawą wniesienia reklamacji przez klienta jest dokument zakupu (faktura bądź paragon) oraz wypełniony formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej sprzedającego: www.sklep.drabiny.info.

 3. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne wynikające z błędów produkcyjnych bądź wad materiałowych.

 4. Gwarancja obejmuje zakresem towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o instrukcję montażu i użytkowania, która załączana jest przez producenta do każdego produktu.

 5. Gwarancją nie są objęte:
  - towary użytkowane niezgodnie z instrukcją montażu i demontażu zakupionych produktów,
  - usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi bez pisemnej zgody firmy HIGHER,
  - wady wynikające z mechanicznego uszkodzenia towaru,
  - wady i uszkodzenia wywołane działaniem siły wyższej (tj. uderzeniem pioruna czy powodzią) oraz występujące na skutek niewłaściwego przechowywania towaru,
  - części eksploatacyjne, ulegające naturalnemu zużyciu (tj.: plastikowe stopki, haki i pasy zabezpieczające),
  - drobne odchylenia, które nie mają wpływu na właściwości użytkowe produktu,Firma HIGHER nie odpowiada za następstwa błędnie wykonanego (niezgodnie z załączoną instrukcją) montażu i demontażu produktu, napraw i korzystania z produktu przez osoby to tego nieuprawnione lub nieprzeszkolone zgodnie z przepisami wymaganymi w miejscu ich użytkowania.

 6. W przypadku gdy w ramach obowiązującej 7 letniej gwarancji, firma HIGHER dokona wymiany produktu wadliwego na towar wolny od wad lub przeprowadzi znaczącą naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją cykl okresu gwarancji rozpoczyna się od nowa, tzn. od momentu otrzymania przez użytkownika produktu naprawionego lub wolnego od wad.

 7. W sytuacji gdy wymianie będzie podlegać element produktu, powyższe rozporządzenie będzie zastosowane jedynie do wymienionej części. W przypadkach drobniejszych, mniej znaczących napraw, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas, w którym konsument nie mógł eksploatować produktu ze względu na wystąpienie wady.

 8. Reklamacje należy zgłaszać na adres: HIGHER, ul. Armii Krajowej 74; 58-130 Żarów, na adres e-mailowy: reklamacje@drabiny.info lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

 9. Na zgłoszeniu reklamacyjnym powinny się znajdować:
  - dane klienta
  - data zgłoszenia
  - nazwa reklamowanego produktu
  - dowód zakupu
  - opis niezgodności i okoliczności w jakich zaistniała
  - data zidentyfikowania wady
  - roszczenia względem sprzedającego

 10. Firma HIGHER zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji w okresie do 30 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia, przyjmując, iż zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne i wymagane informacje i dokumenty.

 11. W przypadku niedopełnienia wymaganych formalności, deklarowany przez firmę HIGHER termin rozpatrzenia reklamacji rozpocznie się w momencie ich dostarczenia lub uzupełnienia. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, firma HIGHER w terminie do 14 dni naprawi bądź wymieni reklamowany produkt.

 12. Firma HIGHER nie odpowiada za ubytki i uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia produktów.

 13. Firma HIGHER nie odpowiada na szkody powstałe wskutek uszkodzenia mechanicznego produktu, wywołane niewłaściwym składowaniem, nienależytym transportowaniem, zbyt dużym obciążeniem oraz niewłaściwą konserwacją zakupionych towarów.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium